SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj dana 21. veljače 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Odluke
o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu

Članak 1.

U članku 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 49/12) iza točke 6. dodaje se nova točka koja glasi:

»7.za stavke vezane uz otkup zemljišta u svim razdjelima - Pročelnica UO Ureda načelnika.«

Članak 2.

U članku 21. mijenja se stavak 1. i glasi:

»Početkom 2013. godine Općina Viškovo neće biti zadužena.«

Članak 3.

U članku 21., stavku 3. broj »19.783.708,29« zamjenjuje se brojem »12.741.754,14«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/01

Ur.broj: 2170-09-03/01-12-14

Viškovo, 21. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Potpredsjednik

Denis Mladenić, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51216&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr