SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/10 i 48/12) u članku 14. stavku 1. u točkama 2. i 3. iza riječi »građevine« dodaju se riječi »i ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (stambene namjene) do 700 m3«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-13-7

Punat, 21. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51521&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr