SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju članka 7. stavka 1. Odluke o književnoj nagradi Drago Gervais (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 22/07 i 40/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Rijeke dana 20. veljače 2013. godine donio je

ODLUKU
o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais

I.

U Odbor književne nagrade Drago Gervais (u daljnjem tekstu: Odbor), imenuju se:

1. Ivan Šarar, kao predstavnik Grada Rijeke,

2. Gorana Tuškan Mihočić, kao predstavnica Gradske knjižnice Rijeka,

3. Lea Lazzarich, kao predstavnica Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke.

II.

Zadaće Odbora utvrđene su Odlukom o književnoj nagradi Drago Gervais (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 22/07 i 40/09).

III.

Članovi Odbora imenuju se na vrijeme od dvije godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-04/22-94

Ur. broj: 2170/01-15-00-13-1

Rijeka, 20. veljače 2013.

GRADONAČELNIK

mr. sc. Vojko OBERSNEL, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51000&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr