SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Nakon izvršenog pregleda izvornog teksta Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Duga (dio NA15) zajedno sa površinom infrastrukturne namjene IS (čvor Crikvenica zapad), koji se sastoji od tekstualnog dijela i kartografskih prikaza, utvrđena je pogreška u odnosu na Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Duga (dio NA15) zajedno sa površinom infrastrukturne namjene IS (čvor Crikvenica zapad) koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, broj 49/11 te se daje

ISPRAVAK
ODLUKE
O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA DUGA (DIO NA1
5
) ZAJEDNO SA
POVRŠINOM INFRASTRUKTURNE NAMJENE IS (ČVOR CRIKVENICA ZAPAD)

U Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Duga (dio NA15), zajedno sa površinom infrastrukturne namjene IS (čvor Crikvenica zapad (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, broj 49/11) u članku 31., stavku 2 iza riječi: »ovisno o kategoriji prometnice«, dodaju se riječi: »načelno je«, a iza riječi: »određen« briše se riječ: »je«.

Klasa: 350-01/13-01/10
Ur. broj: 2107/01-04/1-13-2
Crikvenica, 22. veljače 2013.

GRAD CRIKVENICA

Pročelnica Ureda Grada
Melanija Milat Ružić, dipl. prav., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=10003&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr