SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 3. Četvrtak, 31. siječnja 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Na temelju članka 22. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko Vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2013., donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U članku 10. stavak 1. Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/12) (u nastavku: Odluka) briše se riječ »dvostrukog«.

Članak 2.

U članku 31. Odluke iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Nema pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza korisnik u slučaju da on ili član njegove obitelji imaju u vlasništvu registrirano osobno vozilo.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. istog članka postaju stavci 3. i 4.

U stavku 4. istog članka iza broja »2.« dodaje se broj « i 3.«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-13-3

Kostrena, 29. siječnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=824&mjesto=51221&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr