SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 3. Četvrtak, 31. siječnja 2013.
OPĆINA FUŽINE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu sa Planom Proračuna Općine Fužine za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/12) dana 25. siječnja 2013. godine, Načelnik Općine Fužine donio je

PLAN
prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Fužine za 2013. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine u 2013. godini.

Članak 2.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme iskazani su u tablici kako slijedi:

MSSS

PS

SSS

NSS

Ukupno

Broj ustrojenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2012.
godine

2

1

4

1

8

Stanje popunjenosti radnih mjesta na dan 31. prosinca 2012.

2

1

4

0

7

Stanje popunjenosti vježbenika na određeno vrijeme na dan 31. prosinca 2012.

0

0

0

0

0

Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme

0

0

0

1

1

Potreban broj vježbenika na određeno vrijeme

0

0

0

0

0

Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:

- MSSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista,

- PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke,

- SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme,

- NSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Fužine.

Klasa: 022-05/13-03/01

Ur. broj: 2112/03-02-13-12

Fužine, 25. siječnja 2013.

Općinski načelnik
Marinko Kauzlarić, ing., v.r.

 

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=824&mjesto=10009&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr