SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 3. Četvrtak, 31. siječnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 86/08 i 61/11) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl. ing. donosi dana 28. siječnja 2013. godine sljedeći

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU
U UPRAVNA TIJELA
GRADA NOVOG VINODOLSKOG
ZA 2013. GODINU

I.

Ovim Planom prijama utvrđuje se prijam u službu u Grad Novi Vinodolski tijekom 2013. godine (kratkoročni plan).

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu (Sl. novine PGŽ 43/10 i 2/13) u:

nUredu Grada predviđeno ukupno 9 radnih mjesta, a popunjeno 5 radnih mjesta.
U Uredu Grada zaposlen je vježbenik sa visokom stručnom spremom, ekonomski smjer te se planira prijam navedenog vježbenika u službu, odnosno zapošljavanje na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto nakon položenog stručnog ispita - uvjeti magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

nUpravnom odjelu za urbanizam i razvoj predviđeno ukupno 3 radna mjesta i popunjena 3 radna mjesta.

nUpravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša predviđeno ukupno 9 radnih mjesta, a popunjeno 8 radnih mjesta te se ne planira prijam službenika na neodređeno vrijeme.
U Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša planira se prijam vježbenika na određeno vrijeme - 12 mjeseci - na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - 1 (jedan) vježbenik sa visokom stručnom spremom - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

nUpravnom odjelu za financije predviđeno ukupno 6 radnih mjesta, a popunjeno 6 radnih mjesta.
U Upravnom odjelu za finacije na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa primljen je u 2012. vježbenik kojem će u 2013. isteći stručno osposobljavanje.

III.

Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2013. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 112-01/11-01/1

Ur. broj: 2107/02-04-13-7

Novi Vinodolski, 28. siječnja 2013.

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=824&mjesto=51250&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr