SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 3. Četvrtak, 31. siječnja 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11), slijedom prijedloga pročelnika Upravnih odjela, a u skladu s Planom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12), gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2013. godini

I.

Utvrđuje se da će u gradskoj upravi Grada Malog Lošinja na dan 1. 1. 2013. godine biti nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a) u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

-Viši stručni suradnik za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture (1 izvršitelj/ica)

-Referent komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

b) u Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo:

-Viši stručni suradnik za turizam i male otoke (1 izvršitelj/ica)

c) u Službi za unutarnju reviziju:

-Voditelj jedinice za unutarnju reviziju (1 izvršitelj/ica)

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Malog Lošinja popunjena su na neodređeno vrijeme.

II.

U upravnim tijelima Grada Malog Lošinja nije postignuta razmjerna zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine prema postotku zastupljenosti iz evidencije popisa stanovništva te je u iste potrebno zaposliti jednog pripadnika srpske nacionalne manjine.

III.

Tijekom 2013. godine u Upravne odjele Grada Malog Lošinja planiraju se popuniti sljedeća radna mjesta:

-u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, radno mjesto: Viši stručni suradnik za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture (1 izvršitelj/ica).

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web-stranici Grada Mali Lošinj.

Klasa: 100-01/13-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-13-1

Mali Lošinj, 29. siječnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=824&mjesto=10005&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr