SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 3. Četvrtak, 31. siječnja 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 43. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2013. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/12 i 7/12) članak 7. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/ m3):

Zona

Ulice

Iznos
komunal.
doprinosa

Javne
površine

Nerazvrstane ceste

Javna rasvjeta

Groblja

I. zona

Brestovice, Brozovo, Ćikovići NN, Draga, Dolčina, Gorice, Grbujinac, Jurčićeva ulica, Jurjenići, Kastav *, Kundajevo, Miserkino, Na Brdeh, Njivi, Pilepčić, Pod Kalinicom,
Rešetari, Štivar, Ulica Dinka
Šimunovića, 128. brigade HV, 111. brigade ZNG

85,00

3,65

72,70

0,00

8,65

II. zona

Bani, Belići, Brnčići, Ćikovići,
Frlani, Jardasi, Jelovičani, Jelušići, Jurčići, Klesarija, Krajevac, Kudeji, Lešćevo, Martići, Pavletići,
Perkovac, Poljana, Principovo, Put Rešetarom, Put Srdočen, Rubeši, Rudno, Rupnjak, Selino, Spinčići, Šajino, Škrlji, Šporeri, Dolnji Turki, Gornji Turki, Tijanovo, Tometići, Trinajstići, Tuhtani, Ulica Vladimira Čerine, Žegoti,

80,00

3,43

68,42

0,00

8,14

III. zona

Radna zona RZ - 36 Žegoti
- Kastav i ostala građevinska
područja izvan naselja

60,00

2,57

51,32

0,00

6,11

* Od 1. lipnja 2005. godine umjesto naziva ulice Kastav primjenjuju se nazivi ulica sukladno Odluci o imenovanju ulica u Kastvu (»Službene novine PGŽ« broj 26/04)

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/13-01/01

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-8

Kastav, 31. siječnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=824&mjesto=51215&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr