SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 2. Srijeda, 23. siječnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), a u svezi sa Proračunom Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/12), Načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donio je 14. siječnja 2013. godine sljedeći

PLAN
prijma u službu u Općine Malinska-Dubašnica
za 2013. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općini Malinska-Dubašnica za 2013. godinu (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu.

II.

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme na dan 1. 1. 2013. godine te planira potreban broj službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme, kao i potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno vrijeme u 2013. godini kako slijedi:

MSSS *

PS **

SSS ***

UKUPNO

Broj sistematiziranih radnih mjesta

4

5

5

14

- službenici

4

5

4

13

- namještenici

0

0

1

1

Broj popunjenih radnih mjesta

2

4

5

11

- službenici

2

4

4

10

- namještenici

0

0

1

1

Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme

1

0

0

1

- službenici

1

0

0

0

- namještenici

0

0

0

0

Potreban broj vježbenika

0

0

0

0

* MSS - magistar struke ili stručni specijalist

** PS - sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik

struke

*** SSS - srednja stručna sprema

III.

Plan prijma objavit se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 110-01/13-01/1

Ur. broj: 2142/05-03/1-13-1

Malinska, 14. siječnja 2013.

Općinski načelnik
Anton Spicijarić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=823&mjesto=51511&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr