SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 2. Srijeda, 23. siječnja 2013.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko Vijeće Općine Lokve na 7. sjednici održanoj 4. prosinca 2012. god. donijelo je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine Lokve
u Centar za brdsko planinsku poljoprivredu

1.

Ovom Odlukom kao predstavnik Općine Lokve u Centar za brdsko planinsku poljoprivredu imenuje se Anton Mrkvička.

2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/12-01/50

Ur. broj: 2112-02/1-12-1

Lokve, 4. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Ivica Gržanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=823&mjesto=51316&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr