SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 2. Srijeda, 23. siječnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Na temelju članka 3. stavak 1., a u svezi s člankom 2. stavak 2. Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (»Službene novine PGŽ« broj 6/04), Odlukom o izmjenama Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (zaključak Župana; Klasa: 022-04/09-07-28, Urbroj: 2170/1-05-01/6-09-4 od 14. prosinca 2009. godine), članka 52. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/ 09), Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije, dana 21. siječnja 2013. godine, donio je

ODLUKU
o dodjeli priznanja Maškaranoj kumpaniji
Grad Grobnik

I.

Povodom 45-e obljetnice organiziranog okupljanja te 25- e godišnjice aktivnog sudjelovanja na Riječkom karnevalu, Maškaranoj kumpaniji Grad Grobnik dodjeljuje se posebno priznanje.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-13-32

Rijeka, 21. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti Župana

Zamjenik Župana

Prof. dr. sc. Vidoje Vujić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=823&mjesto=00001&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr