SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 1. Ponedjeljak, 14. siječnja 2013.
OPĆINA SKRAD

1.

Na temelju članka 9. Zakona o službenicima i namještenicima, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 28.c Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09), općinski načelnik Općine Skrad donio je

PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA OPĆINU
SKRAD U 2013. GODINI

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u Općine Skrad (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad (dalje u tekstu: Upravni odjel) tijekom 2013. godine.

Članak 2.

Plan prijma sadrži:

-stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu,

-potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2013. godinu

-potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2013. godinu.

Članak 3.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2013. godinu i potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2013. godinu utvrđuje se u Tabeli koja se nalazi i privitku i čini sastavni dio ovog Plana prijma.

Članak 4.

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 110-01/13-01/1

Ur.broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 7. siječnja 2013.

Općinski načelnik

Damir Grgurić, dipl. ing., v.r.

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNOM ODJELU
OPĆINE SKRAD ZA 2012.GODINU

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Plan prijma u službu za Općinu Skrad u 2  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=822&mjesto=51311&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr