SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 1. Ponedjeljak, 14. siječnja 2013.
OPĆINA KOSTRENA

1.

Temeljem članka 37. Zakona o pomorskom dobru i morski lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i članka 44. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinski načelnik Općine Kostrena na sjednici održanoj 5. prosinca 2012 godine donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine Kostrena kao i mikrolokacije za obavljanje ovih djelatnosti u 2013. godini.

Članak 2.

U 2012. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu:

-sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovog Plana

-sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru, sukladno posebnom zakonu

-sredstva Proračuna Općine Kostrena.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 500.000,00 kuna.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Kostrena i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Mikrolokacije iz stavka 1. ovog članka označene su na grafici koja čini sastavni dio ovog Plana, ali se ne objavljuje u »Službenim novinama PGŽ«.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 022-06/12-01/2

Ur. broj: 2170-07-03-12-531

Kostrena, 5. prosinca 2012.

NAČELNIK
Miroslav Uljan, v.r.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 201  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=822&mjesto=51221&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr