SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 1. Ponedjeljak, 14. siječnja 2013.
GRAD BAKAR

1.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09) i članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11), a u skladu s Odlukom o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2013. - 2015. godine, Gradonačelnik Grada Bakra utvrđuje

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Grada Bakra
za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijema u službu u upravna tijela Grada Bakra utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Bakra i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno razdoblje za 2013. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Grada Bakra u upravnim tijelima Grada Bakra predviđeno ukupno 28 radnih mjesta, od kojih je 19 radnih mjesta popunjeno na neodređeno vrijeme te su dva radna mjesta popunjena na određeno vrijeme.

Članak 3.

Ured Gradonačelnika Grada Bakra sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2013. godinu, predviđa prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

-Viši stručni suradnik za kulturu, šport,
obrazovanje i predškolski odgoj 1 izvršitelj

Članak 4.

U Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2013. godinu planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

-Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela 1 izvršitelj

Članak 5.

U Upravnom odjelu za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu Grada Bakra sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2013. godinu predviđa se prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

-Viši stručni suradnik za
imovinsko-pravne poslove 1 izvršitelj

-Referent za uredsko poslovanje 1 izvršitelj

Članak 6.

Slobodna radna mjesta u skladu s ovim Planom popunjavaju se putem javnog natječaja, rasporedom ili premještajem.

Članak 7.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Bakra.

Gradonačelnik
Grada Bakra

Tomislav Klarić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=822&mjesto=51222&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr