SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 50. Petak, 14. prosinca 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

62.

Na temelju članka 19.Zakoma o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 125/05 i 109/07), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/03) te članka 108. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj dvadestprvoj (21) sjednici održanoj 10. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OPĆINI VINODOLSKOJ ZA 2013.

Članak 1.

GLAVA 6: ZDRAVSTVO
I SOCIJALNA ZAŠTITA585.942,76

Članak 2.

PROGRAM: SOCIJALNI SUSTAV I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 3.

AKTIVNOSTI: SOCIJALNA SKRB

Članak 4.

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB

Članak 5.

SVRHA PROGRAMA

Svrha socijalnog programa je osigurati građanima Općine Vinodolske viši standard socijalne zaštite tako da

se nadopuni programom što ga osigurava država putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 6.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima.

Članak 7.

OPIS PROGRAMA

Program socijalne zaštite i skrbi sastoji se od sljedećih aktvnosti:

1. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

2. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

3. Pomoć udrugama u oblasti socijalne skrbi

Članak 8.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Aktivnosti se provode kontinuirano i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Vinodolske.

Članak 9.

CILJEVI ZA 2013. g.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja Socijalnog programa i programa zdravstvene zaštite u Općini za 2012. g. osigurana su u Proračunu u iznosu od 585.942,76 kn i raspoređena su kako slijedi:

Pozicija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos u kn

52

3721

Pomoć obiteljima i
kućanstv.

460.000,00

53

3721

Crveni križ Novi
Vinodolski

42.942,76

54

3721

Invalidi HVIDR-a

11.000,00

55

3721

Savez invalida

6.000,00

56

3721

Civilni invalidi rata

1.000,00

57

3721

Udruga distrofičara

2.000,00

58

3721

Društvo multipleskleroze

2.000,00

 

59

3721

Udruga slijepih

2.000,00

60

3721

Udruga gluhih
i nagluhih

2.000,00

62

3721

Udruga penzionera

5.000,00

70.17

3721

Klub liječenih
alkoholičara

2.000,00

63

3811

tek. donacije
zdravstvenim
neprofitnim
organizacijama


50.000,00

Članak 10.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik i predsjednik socijalnog vijeća.

Članak 11.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima utvrdit će Socijalo vijeće, odnosno Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom na prijedlog Socijalnog vijeća

Članak 12.

Raspored sredstava iz ovog proračuna vršit će se u skladu sa kriterijima iz općeg akta, sukladno Zakonu, a temeljem Rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima.

Članak 13.

Ovaj Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/12-01/12

Ur. broj: 2107-03/12-01-12-15/4

Bribir, 10. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić Dukić, dr. med., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=813&mjesto=91253&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr