SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 50. Petak, 14. prosinca 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

59.

Na temelju članka 19. i 35 . Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/ 93), te članka 108. Statuta Općine vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine vinodolske, na svojoj 21. (dvadesetprvoj) sjednici održanoj 10. prosinca 2012. donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBLASTI
KULTURE U OPĆINI VINODOLSKOJ ZA 2013. g.

Članak 1.

GLAVA: 3. KULTURA 822.700.00 kn

Program 1005 : Programska djelatnost
kulture 822.700.00 kn

Razdjel 3 : JU Knjižnica i Čitaonica
Bribir 370.160,43 kn

Ukupno 1.195.360,43 kn

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Općine vinodolske.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana naselja Općine vinodolske.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- Tekuće investiciono održavanje spomenika kulture

- Kapitalni ulaganje u spomenike kulture

- Manifestacije u oblasti kulture

- Djelatnosti udruga u kulturi

- Djelatnost drugih udruga

- Projekt kulturne baštine

- Djelatnost JAVNE USTANOVE KNJIŽNICE I ČITAONICE

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domena zaštite kulturne i spomeničke baštine na području općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga i društava i ustanove.

Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja spomenutih aktivnosti potrebno je osigurati ukupno 1.195.360,43 kuna proračunskih sredstava Općine Vinodolske.

Pozicija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos u kn

28.3
28.6
28.8

3232
4214
4214

Tekuće invest. održavanje spomenika kulture
Spomenici (kaštel Grižane i drugo)
Kaštel Drivenik

0.00
100.000
400.000

47.1

3299

Izdaci za kulturno-umjetničke manifestacije


102.000

Osnovna djelatnost udruga u kulturi

64

3811

KUD A. Barac Grižane

50.000,00

65

3811

KUD Bribir

30.000,00

66

3811

Društvo imena Isusovog

5.000,00

67

3811

UHVDR-a

5.000,00

68

3811

Časnički zbor Vinodol

5.000,00

69

3811

Antifašistički borci
NOR-a

5.000,00

70

3811

Klapa Tić

25.000,00

70.1

3811

Udruga narod. običaji Grižane

10.700,00

70.8

3811

Udruga za narodne
običaje Drivenik

10.000,00

70.13

3811

Udruga za mesopusne običaje Bribir

5.000,00

70.14

3811

Udruga Kirci Bribirci

5.000,00

70.11

3811

Udruga Sv.Petra i Pavla Bribir

5.000,00

70.12

3811

Vokalna skupina
Vinodolke

10.000,00

70.2

3811

Udruga narod. običaji Tribalj

10.000,00

70.16

3811

Kirice

15.000.00

70.18

3811

Udrug Zrinski Frankopan

10.000,00

70,19

3811

Klapa Lavanda

15.000,00

J.U. Knjižnica i čitaonca Bribir

372.660,43 kn

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Raspored i namjenu sredstava u oblasti kulture određuje se ovim programom, a dinamiku i terminski plan utroška sredstava određuje Načelnik.

Članak 9.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«

Klasa: 021-05/12-01/12

Ur. broj: 2107-03/12-01-12-15/1

Bribir, 10. prosinca 2012

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić Dukić, dr. med., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=813&mjesto=91253&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr