SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 50. Petak, 14. prosinca 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

 55.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), Članka 108. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na svojoj 21. (dvadesetprvoj) sjednici održanoj 10. prosinca 2012. godine donijelo je:

PRORAČUN VINODOLSKE OPĆINE
ZA 2013. G. SA PROJEKCIJOM ZA 2014. - 2015. G.

Članak 1.

Proračun Vinodolske općine za 2013. u iznosu od 19.132.054,34 kn sa projekcijom za 2014 - 2015.g. sastoji se od:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Prihodi proračuna sa projekcijom 2013.-2015. g. po ekonomskoj klasifikaciji te rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Posebni dio proračuna sa projekcijom za 2013.-2015. godinu sadrži prikaz izdataka po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 4.

Ovaj proračun s projekcijom objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 01. 01. 2013. g.

Klasa: 021-05/12-01/12

Ur. broj: 2107-03/12-01-12-08

Bribir, 10. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić Dukić, dr. med., v. r.

 

Proračun Vinodolske općine za 2013. godi  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=813&mjesto=91253&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr