SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
OPĆINA PUNAT

29.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 27. rujna 2012. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČANJ - 30. LIPANJ 2012. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 30. lipanj 2012. godine sadrži:

Stranica5074—broj37 Petak,28.rujna2012.

SLUŽBENENOVINE

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci raspoređeni su po skupinama i podskupinama kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od =5.015.723,21 kn raspoređeni su po potanjim namjenama u Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 30. lipanj 2012. godine kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/5

Ur. broj 2142-02-02-4-12-17

Punat, 27. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51521&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr