SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
OPĆINA PUNAT

28.

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), članka 19. stavka 1. podstavka 11., članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/10, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Punat na 28. sjednici održanoj dana 27. rujna 2012. godine donosi

ODLUKU
o donošenju procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija i plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija Općine Punat

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Punat.

Članak 2.

Općina Punat je po mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, ispunila obavezu usklađivanja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija propisanu člankom 13. stavkom 6. i stavkom 7. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-12-4

Punat, 27. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51521&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr