SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
OPĆINA PUNAT

26.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije«, broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 27. rujna 2012. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 41/05, 36/09, 34/10 i 26/11) u članku 13. stavku 1. točki 5.a, riječi »školsku godinu 2011./2012.:« mijenjaju se i glase »školsku godinu 2012/2013.;«

Članak 2.

U naslovu 5a) riječi »školsku godinu 2011./2012.« mijenjaju se i glase »školsku godinu 2012./2013.«

Članak 3.

U članku 24.a stavcima 1., 2., i 4., riječi »školsku godinu 2011/2012.« mijenjaju se i glase

»školsku godinu 2012./2013.«

U stavku 6. riječi »30. rujna 2011. godine« mijenjaju se i glase »31. listopada 2012. godine«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-12-5

Punat, 27. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51521&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr