SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
OPĆINA LOPAR

20.

Na temelju odredbe članaka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 18. stavak 5. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 30. kolovoza 2012. godine, usvojilo je

POLUGODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Lopar za razdoblje
od 1. 1. 2012. do 30. 6. 2012. godine

Članak 1.

Polugodišnji obračun proračuna općine Lopar za razdoblje od 1. 1. 2012. do 30. 6. 2012. godine sastoji se od:

* tablica Računa prihoda i rashoda*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda rashoda kako slijedi:

* tablica opći dio 2012-06*

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

* tablica posebni dio 2012-06*

Članak 4.

Ovaj polugodišnji obračun Proračuna stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-16

Lopar, 30. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

OPĆINA LOPAR

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Lopar za 2012. godinu
(od 1. 1. 2012. do 30. 6. 2012.)

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Lo  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51281&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr