SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD RIJEKA

103.

Na temelju članka 9. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine« broj 78/12), odredbi Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine« broj 88/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi projekta Kompleks Zapadna Žabica po ugovornom modelu
javno-privatnog partnerstva

Članak 1.

U članku 1. Odluke o provedbi projekta Kompleks Zapadna Žabica po ugovornom modelu javno-privatnog partnerstva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/11) iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U provedbi projekta iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju Grad Rijeka i Trgovačko društvo Rijeka promet d.d., kao javni naručitelji u postupku odabira privatnog partnera i javni partneri koji s privatnim partnerom sklapaju ugovor o javno-privatnom partnerstvu.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Rijeke da sukladno propisima poduzme sve potrebne aktivnosti za provedbu projekta Kompleks Zapadna Žabica po ugovornom modelu javno-privatnog partnerstva.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Zadužuje se gradonačelnik Grada Rijeke da, prije sklapanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu, zatraži suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke na ugovor.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/178

Ur.broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 27. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51000&odluka=103
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr