SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD RIJEKA

99.

Na temelju članka 43. i 44. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12), Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 620-02/12-01/05, Urbroj: 5030104-12-1, od 23. kolovoza 2012. godine i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o preuzimanju tražbina Republike Hrvatske
prema Hrvatskom nogometnom klubu »Rijeka«

Članak 1.

Utvrđuje se da je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o prijenosu tražbina Ministarstva financija po osnovi duga za porez i druga javna davanja te kamata koje ima Hrvatski nogometni klub »Rijeka« na Grad Rijeku.

Članak 2.

Grad Rijeka preuzima tražbine iz članka 1. ove Odluke.

Preuzete tražbine iz članka 1. ove Odluke pretvorit će se u vlasnički udio Grada Rijeke u temeljnom kapitalu sportskog dioničkog društva Hrvatski nogometni klub »Rijeka«, sukladno članku 43. i 44. Zakona o sportu.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o prijenosu tražbina iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/174

Ur.broj: 2170-01-16-00-12-3

Rijeka, 27. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51000&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr