SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD RIJEKA

98.

Na temelju članka 41. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o sudjelovanju Grada Rijeke u obveznom preoblikovanju
Hrvatskog nogometnog kluba »Rijeka«

Članak 1.

Grad Rijeka sudjelovat će u postupku obveznog preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba »Rijeka« u sportsko dioničko društvo.

Članak 2.

Sudjelovanje Grada Rijeke u postupku obveznog preoblikovanja iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:

- sklapanje ugovora o davanju na korištenje Sportsko rekreacijskog centra Kantrida Hrvatskom nogometnom klubu »Rijeka«,

- upis i uplatu svih dionica u prvom krugu upisa, koja će biti izvršena uplatom novčanog iznosa i procijenjenom vrijednosti prava korištenja Sportsko rekreacijskog centra Kantrida, sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/174

Ur.broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 27. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51000&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr