SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD RIJEKA

96.

Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 21. stavka 3. Statuta Gradske knjižnice Rijeka te članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka

I.

Za ravnateljicu Gradske knjižnice Rijeka imenuje se GORANA TUŠKAN MIHOČIĆ.

II.

Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 2. prosinca 2012. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Mandat Ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka Gorane Tuškan Mihočić ističe 01. prosinca 2012. godine. Dana 23. kolovoza 2012. godine, Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka na svojoj 33. sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka. Javni natječaj za imenovanje ravnatelja /ravnateljice objavljen je dana 25. kolovoza 2012. godine u Novom listu. Na raspisani su natječaj, unutar natječajnog roka do 3. rujna 2012. godine, pristigle 3 prijave, od kojih je jedna utvrđena kao nevaljana i nepotpuna dok su ostale utvrđene valjanima i potpunima i uzete su na razmatranje.

Na 35. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 12. rujna 2012. godine, Upravno je vijeće, nakon rasprave, na temelju razmotrene natječajne dokumentacije, obavljenih razgovora s kandidatkinjama te uzimajući u obzir dostavljeno mišljenje Stručnog vijeća, jednoglasno odlučilo Gradskom vijeću Grada Rijeke predložiti kandidatkinju Goranu Tuškan Mihočić za ravnateljicu Gradske knjižnice Rijeka za predstojeće četverogodišnje razdoblje.

Pri donošenju svoje odluke, Upravno vijeće vodilo je osobito računa i o rezultatima dosadašnjeg rada kandidatkinje Gorane Tuškan Mihočić kao ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka, o činjenici da ista, uslijed svojeg desetogodišnjeg rada u Gradskoj knjižnici Rijeka, od čega četiri godine na radnom mjestu ravnateljice, dobro poznaje radnu sredinu, organizaciju i način rada u istoj, što se smatra bitnim za daljnje poslovodno i stručno vođenje Knjižnice, kao i o smjernicama rada Knjižnice za četverogodišnje razdoblje koje je kandidatkinja priložila svojoj prijavi, a Upravno vijeće podržalo.

Slijedom navedenog, a temeljem odredbe članka 26. Zakona o knjižnicama, valjalo je odlučiti kao u izreci ove odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenutu upravni spor tužbom pred nadležnim Upravnim sudom u roku od trideset dana od dostave ove Odluke.

Klasa: 021-05/12-01/172

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-3

Rijeka, 27. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51000&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr