SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD RIJEKA

95.

Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98 i 65/09), članka 25. stavak 1. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. rujna 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju ravnatelja Muzeja moderne
i suvremene umjetnosti

I.

Za ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti imenuje se SLAVEN TOLJ.

II.

Mandat ravnatelja traje četiri godine a teče od 15. listopada 2012. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti objavilo je u »Novom listu« dana 12. kolovoza 2012. godine natječaj za imenovanje ravnatelja Muzeja. Na natječaj je u propisanom roku od 15 dana pristigla jedna prijava i to kandidata Slavena Tolja. Upravno vijeće Muzeja je, nakon razmatranja natječajne dokumentacije te pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća, predložilo za ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti kandidata Slavena Tolja.

Slijedom naprijed navedenog a sukladno članku 27. stavak 2. Zakona o muzejima odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim Upravnim sudom u roku od trideset dana od dostave ove Odluke.

Klasa: 021-05/12-01/171

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-3

Rijeka, 27. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51000&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr