SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

 60.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 26/03-proč. tekst 82/ 04, 110/04, 178/04, 38709, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 19. rujna 2012. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 50/11 i 12/12) u daljnjem tekstu: Program brišu se članci 2. do 19.

1. VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Članak 2.

Sa komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 9.

Članak 20. mijenja se i glasi »Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 32.348.820,46 kn od čega komunalni doprinos iznosi 1.721.000,00 kn, kapitalne pomoći PGŽ-a 500.000,00 kn, višak- HBOR 7.032.049,72 kn, HBOR 3.000.000,00 kn, višak 1.112.172,89 kn, prihodi od prodaje nefin.imovine 5.299.866,10 kn, namjenski primici od zaduživanja 7.063.159,50 kn , neutrošena sredstva naknade za razvoj u iznosu 5.360.572,25 kn, naknada za priključenje 200.000,00 kn i vlastiti prihodi 1.060.000,00 kn.«

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/12-01/54

Ur. broj: 2213/01-01-12-4

Mali Lošinj, 19. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v. r.

 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje ob  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=10005&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr