SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD CRIKVENICA

39.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 34/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 26. rujna 2012. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu

Članak 1.

U članku 30. stavak 2. Odluke izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2012. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11) mijenja se i glasi:

»Grad će se u 2012. godini dugoročno zadužiti za 5.000.000,00 kuna za investicije Grada Crikvenice«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-01/04

Ur. broj: 2107/01-05/02-12-7

Crikvenica, 26. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=10003&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr