SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD BAKAR

37.

Na temelju članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/ 07) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 32/10) Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj 27. rujna 2012. Godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar«
od roditelja korisnika usluga

 

Članak 1.

U Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja korisnika usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/09, 32/10) članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području Grada Bakra sudjeluje u plaćanju pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića ovisno o duljini trajanja programa i to:

- za cjelodnevni boravak skupina vrtićke dobi 40,54% od pune mjesečne cijene,

- za cjelodnevni boravak skupina jasličke dobi 33,33% od pune mjesečne cijene.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/5

Ur. broj: 2170-02-03/3-12-10

Bakar, 27. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51222&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr