SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 34. Petak, 7. rujna 2012.
OPĆINA KLANA

31.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 51. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 33/ 09) te članka 60. Odluke o groblju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/12), načelnik Općine Klana donosi sljedeću

ODLUKU
o visini naknada za grobna mjesta groblja u Klani i Brezi

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osiguranje financijskih sredstava za provođenje Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i Odluke o groblju (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 09/12).

Članak 2.

Za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme određuje se jednokratna naknada u visini od 200,00 kn/m2.

Članak 3.

Za korištenje novog grobnog mjesta na proširenom dijelu groblja u Klani plaća se jednokratna novčana naknada koja iznosi:

1.za jednostruko grobno mjesto za građane s prebivalištem na području Općine Klana 4.500,00 kuna

2.za jednostruko grobno mjesto za građane koji nemaju prebivalište na području Općine Klana (članak 5. stavak 2. Odluke o groblju) 6.750,00 kuna

3.za dvostruko grobno mjesto za građane s prebivalištem na području Općine Klana 6.750,00 kuna

4.za dvostruko grobno mjesto za građane koji nemaju prebivalište na području Općine Klana (članak 5. stavak 2. Odluke o grobljima) 10.125,00 kuna.

Jednostruko grobno mjesto smatra se grobno mjesto do površine 3,50 m2. Dvostruko grobno mjesto smatra se od 3,50 m2 do 5,80 m2.

Naknada iz točke 1., 2., 3. i 4. ovog članka za novo grobno mjesto na starom grobnom polju (bez betonskih okvira) umanjuje se za 50%.

Članak 4.

Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta iznosi 25,00 kn/m2, koju korisnici plaćaju najkasnije do 31.12. tekuće godine.

Članak 5.

Prihodi ostvareni naknadama iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke se koriste isključivo za financiranje uređenja, održavanja i upravljanja grobljima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/12-01/34

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 24. kolovoza 2012.

NAČELNIK OPĆINE KLANA

Načelnik
Matija Laginja, dipl. ing. šum. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=797&mjesto=51217&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr