SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 32. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2012.
OPĆINA SKRAD

21.

Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici 8. kolovoza 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim
cestama na području Općine Skrad

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/12) u članku 3. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Nerazvrstane ceste na području Općine Skrad su:

Spojna cesta Ravan - Gorica

Spojna cesta Zakrajc - Raskrižje

Spojna cesta Zakrajc - Pucak

Spojna cesta Hosnik - Podslemeni Lazi - Žrnovac

Spojna cesta od županijske ceste Ž5035 - Pucak

Spojna cesta Skrad - Tusti Vrh - Sleme Skradsko -
Žrnovac

Ulica Vladimira Nazora

Ulica Tuška

Ulica Goranska - dio

Ulica Cvjetna

Ulica Grič

Ulica Selska - dio

Ulica Vatrogasna

Ulica Ivana Gorana Kovačića

Spojna cesta Veliko Selce - Hribac

Ulica Josipa Blaževića - Blaža - dio

Ulica Šiljar

Spojna cesta Malo Selce - do lokalne ceste L58027

Spojna cesta od lokalna cesta L58028 - Hribac - Hlevci

Spojna cesta Pečišće - Divjake

Spojna cesta Pečišće - Brezje - Gornja Dobra

Spojna cesta Gramalj - do lokalne ceste L58027

Spojna cesta od državne ceste D3 - Mala Dobra

Spojna cesta od državne ceste D3 (Kupjak) - Rogi - Buzin

Spojna cesta od državne ceste D3 (Gornja Dobra) - Žrnovac.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/12-01/10

Ur. broj: 2112/04-12-01-01

Skrad, 8. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=795&mjesto=51311&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr