SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 32. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2012.
OPĆINA ČAVLE

32.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07), članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 8. kolovoza 2012. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U OPĆINI ČAVLE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 29/11) članak 5. mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u provođenju ovog Programa u 2012. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2012. godinu.

Namjene su određene kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Ove II. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/12-01/08
Ur. broj: 2170-03-12-01-5
Čavle, 8. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip, Čargonja, v. r.

 

II. Izmjene i dopune Programa javnih pot  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=795&mjesto=10008&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr