SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 32. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PGZ 4362..4363

89.

SPORAZUM O SURADNJI

Primorsko-goranska županija (Republika Hrvatska)

zastupana po Prof. dr. sc. Vidoju Vujiću, obnašatelju dužnosti Župana, zamjeniku župana

i

Zapadno-pomorsko vojvodstvo (Republika Poljska)

zastupana po Olgierdu Geblewiczu, maršalu Zapadno-pomorskog vojvodstva

u daljnjem tekstu Strane, ujedno poštujući odredbe

-Sporazuma između Republike Poljske i Republike Hrvatske o zajedničkoj potpori i poticanju investiranja, sačinjenog u Varšavi 21. veljače 1995.,

-Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji, sačinjenog u Zagrebu 14. rujna 1995.,

-Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o turističkoj suradnji, sačinjenog u Zagrebu 18. svibnja 1996.,

-Memoranduma o razumijevanju o suradnji između Ministarstva regionalnog razvoja Republike Poljske i Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske, sačinjenog u Zagrebu 17. veljače 2011.,

-Deklaracije o suradnji između Saveza vojvodstava (regija) Republike Poljske i Hrvatske zajednice županija, sačinjene u Rynu 12. kolovoza 2011.,

-Europske okvirne konvencije o prekograničnoj suradnji teritorijalnih jedinica i vlasti, usvojene u Madridu 21. svibnja 1980.,

i

-uzimajući u obzir uvjete bilateralnih odnosa između Republike Poljske i Republike Hrvatske,

-vodeći se načelom reciprociteta i poštujući interese država stranaka u sporazumu,

-uzimajući u obzir važnost razvoja međuregionalne suradnje u procesu europskih integracija,

-uvjerene u obostranu korist od učvršćivanja i razvoja učinkovite suradnje među zajednicama, vlastima, poduzećima i institucijama obaju regija,

-težeći integraciji lokalnih zajednica, jačanju uzajamnih veza i razmjeni iskustava u duhu europskih integracija,

odlučuju kako slijedi:

Članak 1.

Cilj suradnje je stvaranje povoljnih uvjeta za društveni i gospodarski razvoj obaju regija. Strane će surađivati na sljedećim područjima u okvirima svoje nadležnosti:

-transport

-zaštita okoliša i kulturnog naslijeđa

-kultura

-obrazovanje

-turizam i sport

-gospodarstvo

Članak 2.

Suradnja će se provoditi među institucijama nadležnima za područja navedena u članku 1.

Članak 3.

1.Oblici suradnje:

-međusobni susreti radi uspostave veza i razmjene iskustava i informacija o dogovorenim područjima;

-zajednički projekti s područja interesa obaju stranaka;

-zajedničko sudjelovanje u važnim događanjima;

-zajednička organizacija radionica, sastanaka i ostalih događanja;

-zajedničko sudjelovanje na sektorskim regionalnim sajmovima, izložbama i ostalim događanjima.

2.U cilju osiguranja provedbe odredaba ovog Sporazuma, Strane će formirati radne skupine za suradnju na pojedinim područjima i ukoliko bude potrebno, imenovati koordinatore tih aktivnosti.

3.Uzajamne posjete predstavnika obaju Strana financirat će regije u granicama svojih proračuna. Troškove boravka i smještaja snosi strana koja poziva, dok prijevozne troškove snosi pozvana strana.

Članak 4.

1.Svi oblici suradnje koji proizlaze iz primjene ovog Sporazuma provodit će se u skladu s nacionalnim zakonima svake Strane.

2.Bilo koja izmjena ili dopuna ovog Sporazuma izradit će se u pisanom obliku, pod prijetnjom ništavosti i predstavljat će Aneks ovom Sporazumu.

Članak 5.

1.Ovaj Sporazum se zaključuje u trajanju od 5 godina. Nakon isteka tog razdoblja njegova se valjanost automatski produljuje za daljnjih pet godina, ukoliko ga jedna od Strana ne otkaže u pisanom obliku tri mjeseca prije isteka roka njegove valjanosti.

2.Prestanak važenja Sporazuma neće utjecati na provedbu projekata i programa dogovorenih u skladu s odredbama ovog Sporazuma, a koji ne budu dovršeni u trenutku isteka valjanosti istog, ukoliko Stranke pismeno ne odrede drukčije.

Sporazum je sačinjen u Rijeci, 9. kolovoza 2012. u 2 istovjetna primjerka na poljskom, hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako autentični i jednake pravne snage. U slučaju različitog tumačenja, mjerodavan će biti tekst na engleskom jeziku.

U ime
Primorsko-goranske

Obnašatelj dužnosti Župana,

Zamjenik župana

 

U ime

Zapadno-pomorskog županijevojvodstva

Maršal

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=795&mjesto=00001&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr