SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 31. Petak, 10. kolovoza 2012.
OPĆINA SKRAD

19.

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 29. srpnja 2012. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Skrad za I. - VI. 2012. godine

Članak 1.

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2012. godinu sastoji se od:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 2.

Financijski izvještaji: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o obvezama te Bilješke, sastavni su dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2012. godinu.

Članak 3.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po skupinama u Općem te rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i namjenama u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-01/3

Ur. broj: 2112/04-12-01-01

Skrad, 2. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v. r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2012 / 2
OD 01.01.12. DO 30.06.12.

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Sk  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=794&mjesto=51311&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr