SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 31. Petak, 10. kolovoza 2012.
OPĆINA ČAVLE

28.

Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11)) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 8. kolovoza 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra,
Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana,
Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji

Članak 1.

U Odluci o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/ 98, 9/01, 32/04, 6/08, 29/09 i 21/10) u nazivu i u članku 1. Odluke iza riječi: »Kostrena,« dodaju se riječi: »Mošćenička Draga,«.

Članak 2.

Članku 4. stavku 1. u točki a) podstavku 4. iza riječi: »Medveja (Vrh),« zamjenjuje se riječima: »Zagore,«.

U točci b) podstavku 1. iza riječi: »Pavlovac,« dodaju se riječi: »Preluk,«.
U podstavku 2. iza riječi: »Bregi,« dodaju se riječi: »Medveja

U podstavku 3. riječi: »Zvoneće (okretište), Veprinac i« brišu se, a iza riječi: »Lovranska Draga« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »Zagore i Učka;«.
Dosadašnji podstavak 4. briše se.

Članak 3.

U članku 8. stavku 3. riječi: »Pravilnikom o autobusnim stajalištima (»Narodne novine« broj 48/97) zamjenjuju se riječima: »propisom koji uređuje autobusna stajališta.«

Članak 4.

U članku 47. stavku 2. iza riječi: »općine« dodaju se riječi: »Mošćenička Draga«.

Članak 5.

Ova Odluka primjenjuje se za područje Općine Čavle danom stupanja na snagu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/08

Ur. broj: 2170-03-12-01-11

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=794&mjesto=10008&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr