SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 31. Petak, 10. kolovoza 2012.
OPĆINA ČAVLE

27.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 8. kolovoza 2012. godine donosi

ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
ZA 2012. godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2012. godinu, čiji prihodi i primici iznose ukupno 38.493.000 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 2.

Članak 2.mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2012. godinu, kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆINSKOG
PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2012. godinu

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u proračunu u ukupnom iznosu 38.493.000 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 4.

Ostaje isti.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi: Odluka o II. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2012. godinu stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/12-01/08

Ur. broj: 2170-03-12-01-3

Čavle, 8. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Općins  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=794&mjesto=10008&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr