SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 31. Petak, 10. kolovoza 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

15.

Na temelju odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/00, 129/05 i 109/08) i članka 37. stavka 4. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09) i članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 48/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 27. srpnja 2012. godine donosi

ODLUKU
o prestanku mandata člana Općinskog vijeća
Općine Brod Moravice

Članak 1.

Vijećniku Robertu Buriću iz Brod Moravica, Donja Dobra 28a prestaje mandat člana Općinskog vijeća Općine Brod Moravice na vlastiti zahtjev.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/01

Ur. broj. 2112-06-12-01-03

Brod Moravice, 27. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=794&mjesto=51312&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr