SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 31. Petak, 10. kolovoza 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

13.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 68. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 27. srpnja 2012. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE BROD MORAVICE
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brod Moravice za 2012. godinu sastoji se od

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI POSLOVANJA 1.696.001,98

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 37.312,41

RASHODI POSLOVANJA 1.420.328,27

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 180.356,20

RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK 132.629,92


B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHONIH GODINA 0,00


C. MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -215.557,92


D. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00


D. VIŠAK/MANJAK - MANJAK SREDSTVA IZ

PRETHOD. GODINA + NETO ZADUŽ./FINANCIR.

MANJAK PRIHODA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU -82.928,00


Članak 2.

Pregled polugodišnjeg izvršenja bilančnog dijela Proračuna Općine Brod Moravice za 2012. godinu, sastavni je dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brod Moravice za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/01

Ur. broj: 2112-06-12-01-05

Brod Moravice, 27. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v. r.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU
za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 12.

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=794&mjesto=51312&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr