SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

37.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 34. sjednici održanoj dana 2. kolovoza 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 44/11 i 17/12) u članku 16. stavku 2. iza riječi »Mjesnog odbora Marčelji« dodaje se tekst koji glasi: »te Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Viškovo«.

Članak 2.

U članku 17. stavak 2. se mijenja i glasi: »U 2012. godini Općina će se zadužiti u ukupnom iznosu od 8.555.000 kn i to za izgradnju i opremanje novog vrtića u iznosu od 8.185.000 kuna te za izradu projekata rekonstrukcije zgrade Općine i Doma hrvatskih branitelja u iznosu od 370.000 kuna.«

Članak 3.

U članku 20. iza riječi »Mjesnog odbora Marčelji« te iza riječi »MO Marčelji« dodaje se tekst koji glasi: »te Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Viškovo«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/07

Ur. broj: 2170-09-04/01-12-13

Viškovo, 2. kolovoza 2012..

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51216&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr