SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

33.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj 34. sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. br. 199/3,
k.č. br. 199/8 i k.č. br. 1056/5 k.o. Blažići

Članak 1.

Nekretnine označene kao k.č. br. 199/3, cesta, površine 697 m2, k.č. br. 199/8, neplodno - gradilište, površine 8 m2 i k.č. br. 1056/5, cesta, površine 805 m2 upisane su u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u zk. ul. PI, k.o. Blažići kao javno dobro.

Članak 2.

Općinsko vijeće Općine Viškovo ukida status javnog dobra na nekretninama označenim kao k.č. br. 199/3, cesta, površine 697 m2, k.č.br. 199/8, neplodno - gradilište, površine 8 m2 i k.č. br. 1056/5, cesta, površine 805 upisanih u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u zk. ul. PI, k.o. Blažići kao javno dobro.

Članak 3.

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Rijeci će u odnosu na nekretnine iz članka 1. ove Odluke, isključenih iz statusa javnog dobra, izvršiti brisanje javnog dobra i izvršiti upis prava vlasništva istih na ime i u korist Općine Viškovo.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/07

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-18

Viškovo, 2. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51216&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr