SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

32.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 34. sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji
Općine Viškovo u 2012. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2012. godini (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 44/11, u daljnjem tekstu: Program) u članku 2., točci 2. brišu se riječi: »sudjelovanje u troškovima snimanja filma o maestru Dušanu Prašelju«, a dodaju se riječi ostale potpore i pokroviteljstva udrugama u području kulture.

Članak 2.

U Programu se mijenja tabelarni dio koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/07

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-17

Viškovo, 2. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

2. Izmjene i dopune Programa javnih potr  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51216&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr