SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

31.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 34. sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine donijelo je

2. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2012. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2012. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/11, 17/12) mijenja se tabelarni dio koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ove izmjene Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2012. godini stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-16

Viškovo, 2. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

2. Izmjene Programa javnih potreba u soc  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51216&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr