SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
OPĆINA OMIŠALJ

28.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispr., 90/11, 16/12 i 86/12), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/ 93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 66/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12), članka 74. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/ 02-ispr.), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 18. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. srpnja 2012. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi,
informiranju i sportu za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11), Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu Općine Omišalj za 2012. godinu, iz članka 4. stavka 2. mijenja se i glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/6

Ur. broj: 2142-06-11-01-6

Omišalj, 25. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v.r.

 

Prve Izmjene i dopune Programa javnih po  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51513&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr