SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
OPĆINA OMIŠALJ

26.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. srpnja 2012. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11), članak 1. mijenja se i glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02, 90.04, 90.052, 90.051 i 144.5) u ukupnom iznosu od 3.410.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.166.000,00 kn, prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 1.844.000,00 kn te potpora PGŽ i Ministarstva u iznosu od 400.000,00 kn.

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina i to:

- za lukobran Njivice (poz 125.06) u iznosu od 2.163.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava donacije Janaf-a,

- za nabavu opreme (poz 137.01) u iznosu od 800.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 700.000,00 kn i donacija TZ u iznosu od 100.000,00 kn,

3. sredstva potrebna za gradnju tržnice -tržnica Omišalj - izrada projekta (poz 146) u iznosu od 70.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa,

4. sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126) u iznosu od 205.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa,

5. sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz.137, 135.1) u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 900.000,00 kn i sredstava sufinanciranja katastarske izmjere 300.000,00 kn.

6. sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.3) u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn osiguravaju se u cijelosti iz prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka -HBOR.

7. sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.8) u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 180.000,00 kn i naknade za prodaju grobnica u iznosu od 20.000,00 kn.

Sredstva komunalnog doprinosa planirana su u iznosu od 4.178.073,00 kn.

Od navedenog iznosa, 3.221.000,00 kn utrošit će se za financiranje Programa gradnje komunalne infrastrukture, dok će se preostali iznos od 957.073,00 kn utrošit za za povrat više uplaćene komunalne naknade u razdoblju od 2008.-2011., prema presudi Upravnog suda i Sporazumu o povratu više uplaćenog iznosa komunalne naknade jer je tim sredstvima bila financirana gradnja mrtvačnice na groblju Sv. Duh.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/6

Ur broj: 2142-06-11-01-6

Omišalj, 25. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

Prve Izmjene i dopune Programa gradnje o  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51513&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr