SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
OPĆINA OMIŠALJ

25.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. srpnja 2012. godine donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11), članak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2012. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6.800.500,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

- sredstava komunalne naknade od 5.502.000,00 kn,

- sredstava boravišne pristojbe u iznosuod 300.000,00 kn,

- sredstava koncesija na pomorskom u iznosuod 730.962,20,

- donacije Turističke zajednice u iznosuod 217.537,80 kn,

- pomoći PGŽ u iznosu od 50.000,00 kn.

Komunalna naknada planirana je u iznosuod 7.377.913,59 kn.

Pored rashoda za Program održavanja komunalne infrastrukture, komunalna naknada u iznosu od 500.600,00 kn namjenski će se utrošiti za djelatnost vatrogasnih postrojbi.

Komunalna naknada u iznosu od 1.375.313,59 kn utrošit će se za povrat više uplaćene komunalne naknade u razdoblju od 2008.-2011., prema presudi Upravnog suda i Sporazumu o povratu više uplaćenog iznosa komunalne naknade.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/6

Ur. broj: 2142-06-12-01-6

Omišalj, 25. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v.r.

 

Prve Izmjene i dopune Programa održavanj  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51513&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr