SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
GRAD KRK

33.

Na temelju članka 20., 24. i 34. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10 i 80/10), članka 3. Pravilnika o naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. srpnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika
nacionalnih manjina Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Krku koje imaju u obavljanju poslova predstavnika za ostvarivanje prava nacionalne manjine.

Članak 2.

Pod pravom na naknadu troškova u smislu ove Odluke podrazumijeva se pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini propisanoj odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.

Predstavnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo na naknadu u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta svog prebivališta do mjesta obavljanja poslova.

Članak 3.

Predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Krku ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu u visini od 50% od iznosa naknade za rad članova Gradskog vijeća Grada Krka.

Sredstva za nagradu iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se na žiro račune predstavnika nacionalne manjine najkasnije do 15-tog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 4.

Nagrada za rad i naknada troškova iz ove Odluke isplaćivat će se na poseban račun predstavnika nacionalnih manjina otvoren za ostvarivanje manjinskih prava na području Grada Krka za koje su izabrani.

Predstavnici nacionalnih manjina dužni su izraditi financijski plan korištenja tih sredstava i završni račun.

Financijski plan i završni račun sredstava koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava predstavnici nacionalnih manjina dužni su dostaviti Odsjeku za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Članak 5.

Na ostale ovlasti i obveze predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Krku odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 28., 29., 30., 31., 32. i 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Članak 6.

Iznos nagrade iz članka 3. ove Odluke usklađivat će se sa izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 016-02/12-01/4

Ur. broj: 2142/01-01-12-5

Krk, 27. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51500&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr