SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
GRAD KASTAV

37.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06., 114/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županiije broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva na 38. sjednici održanoj dana 2. kolovoza 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se, da se nekretnina označena kao k.č. 3049/2 - zemljište površine 34 m2 upisana u zk.ul. 2819 k.o. Kastav kao put - javno dobro, ne koristi kao javno dobro te se isključuje iz opće upotrebe.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci - zemljišno knjižni odjel će temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na predmetnoj nekretnini i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur.broj: 2170-05/01-1-12-10

Kastav, 2. kolovoza 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51215&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr