SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
GRAD KASTAV

33.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 38. sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/ 12, 7/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2012. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 3.000.000,00 kn

- prihodi od naknade za koncesije 10.000,00 kn

- prihodi od naknade za korištenje grobnih objekata 400.000,00 kn

- prihod iz cijene komunalne usluge i povratazajmova (komunalna društva) 1.320.200,00 kn

- ostala sredstva Proračuna Grada Kastva za 2012. 2.509.500,00 kn


ukupno 7.239.700,00 kn«

Članak 2.

U članku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Nerazvrstane ceste. . . . . . . . . . . . . . . 5.230.000,00 kn

. Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Izrada projektne dokumentacije za čvor Trinajstići - sufinanciranje u iznosu od 80.000,00 kn.

Kapitalna pomoć Autocesti Rijeka - Zagreb, financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Otkup zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 kn

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 370.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 630.000,00 kuna.

Dovršetak izgradnje ceste Ćikovići - 111. brigade ZNG-a u Kastvu (Cesta 409) - u dužini od 319,00 m u iznosu od 400.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 380.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 20.000,00 kuna.

. Ceste - izrada projektne dokumentacije za ceste na raznim lokacijama u iznosu od 500.000,00 kuna:

Izrada projektne dokumentacije za ceste na području građevinskog područja naselja N1a u dužini od cca 4.500,00 m

Izrada projektne dokumentacije za ceste u iznosu od 500.000,00 kuna financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Cesta u RZ Žegoti - I dionica: dovršetak radova na II fazi izgradnje ceste za Bani u dužini od 390,00 m u iznosu od 2.200.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.200.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Nerazvrstane ceste u iznosu od 5.230.000,00 kn financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 3.000.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 2.230.000,00 kuna.«

Članak 4.

Ova II. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2170-05/01-1-12-5

Kastav, 2. kolovoza 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51215&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr