SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
GRAD DELNICE

22.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke gradonačelnika Klasa: 350-01/11-01/09, Ur. broj: 2112-01-04-02/01-12-26 od 1. kolovoza 2012. godine Grad Delnice kao nositelj izrade Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Delnica, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA DELNICA

1. Objavljuje se javna rasprava o PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DELNICA

2. Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Delnica utvrdio je Gradonačelnik Grada Delnica Odlukom od 1. kolovoza 2012. god.

3. Javna rasprava održat će se u razdoblju od 16. kolovoza 2012. do 17. rujna 2012. god.

4. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, Prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Delnica bit će izložen na javni uvid u zgradi Gradske uprave, Delnice, Trg 138. brigade HV 4, u prostoriji velike vječnice, II. kat, svaki radni dan u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

5. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz prijedloga Izmjene i dopune Prtostornog plana uređenja Grada Delnica održat će se za sve zainteresirane dana 11. rujna 2012. god. u 12,00 sati u velikoj vijećnici u zgradi Gradske uprave, Delnice, Trg 138. brigade HV 4.

6. Očitovanje, primjedbe i prijedlozi na prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Delnica mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, do zaključno 17. rujna 2012. god.

7. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji je sljedeći:

-nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Delnica iz svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi,

-građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Delnica, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izloženog na javnom uvidu, postavljaju pitanja, daju primjedbe i prijedloge u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi,

-svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom s adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Delnicama, Delnice, Trg 138. brigade HV 4, u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-01/11-01/09,

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-12-27

Delnice, 1. kolovoza 2012.

Gradonačelnik

Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51300&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr